KÖPA OCH SÄLJA STUGA

För att kunna köpa en kolonistuga på Holmängen måste du vara myndig, folkbokförd inom Vänersborgskommun och inte ha arrende eller nyttjanderätt till annan kolonilott på området, eller i kommunen.

Det är säljarens skyldighet att informera dig om att innan köpet genomförs skall du träffa föreningens ordförande. Hen kommer att berätta för dig vad det innebär att ha en kolonistuga på Holmängen. Du måste skriftligen ansöka om medlemskap till föreningen och föreningens styrelse avgör om medlemskap kan beviljas.

Du övertar sedan det nyttjanderättskontrakt som finns från förre ägaren.
När du fått medlemskap skall du betala inträdesavgift, arrendeavgift och andra avgifter som årsmötet beslutar.

Du som ägare av stuga och medlem i vår förening är skyldig att vårda din kolonilott och följa föreningens stadgar och ordningsregler. Du ska även delta i de städdagar som är gemensamma för föreningens medlemmar.

Stugorna säljs oftast via mäklare, men ibland sätter säljaren upp en lapp på vår anslagstavla.

Om du vill ha mer information om vårt område, skickar du ett mejl till styrelsen via kontaktformuläret nedan*. Vi återkopplar till dig så snart som möjligt