Maria, Åsa, Anders och Ingmarie är alla lyckligt ”lottade”

På Karlsvik, Holmängen och Kyrkängens koloniträdgårdar finns mycket av allt. Det väller över av grönska, odlingar och lugn – och dessutom finns en härlig gemenskap.

Läs hela artikel på ttela.se