INFORMATIONS- OCH MEDLEMSMÖTE.

STYRELSEN INBJUDER TILL INFORMATIONS- OCH MEDLEMSMÖTE.

Datum: Söndag 2020-08-23 kl 14.00 Blomvägen.

  • Bygglov
  • Vatten och avlopp
  • Invasiva växter – hantering av trädgårdsavfall.

Allmänna frågor.

Lars Bergström, antikvarie på Västra  Götalands region kulturavdelning,  pratar om vårt områdes kulturhistoria.

I och med att vi bjuder på fika önskar vi få veta hur många som kommer och anmälan senast 2020-08-20 mail: Holmangenkoloni@gmail.com.

Vid dåligt väder ställs mötet in och ny tid meddelas senare.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen